måndag, mars 21, 2005

Måste jag tro på Reiki för att det ska fungera?

Nej, det behöver du inte alls göra. Reiki har ingenting med religion att göra, du kan tro (eller inte tro på någonting) tillhöra vilken religion eller kultur som helst det påverkar inte reiki resultatet. Exempel (en alvedon eller treo fungerar även om du inte tror att det ska göra det).
Reiki är en praktisk Japans teknik som har liknande effekt som tex.akupunktur .
Eftersom Reiki fungerar så bra på djur så bevisar det att det fungerar utan att någon tro eller inbillning är inblandad.
http://www.algonet.se/~anki-p/fragor%202.html

REIKI ENERGI

Reiki är en helande metod som baseras på överförelsen av den universella livsenergin, en energi som alltid existerat. Samma energi som skapar allt liv i universum och ger det näring. Ordet reiki betyder universell livsenergi. Det är definierat att vara den kraft som agerar och lever i all skapad materia.

REI- beskriver den universella gränslösheten i denna energi
KI-är den vitala livskrafts energin som flödar genom alla levande ting.
Ki kraften flödar genom kroppen i ett nätverk av olika meridianer och kanaler.

http://www.algonet.se/~anki-p/fragor.html

Olika användnings områden för Reiki

- Allmänt balanserande och förebyggande behandling.
- Behandlingar av olika hälsoproblem.
- Smärtlindrande behandlingar.
- Behandling för mental och själsligt välbefinnande.


Småbarn: Bebisar och småbarn blir lugnare, sover och äter bättre , bra mot kolik och allergier .

Unga människor/tonåringar: Förebygga sjukdomar. Förbättring av fysisk och psykisk prestationsförmåga, Inspiration och energi till arbetet, sport, hobbies och studier. Bättre sjävförtroende och självsäkerhet.

Hela familjen: För att förbli friska och få en harmonisk och balanserad samvaro.

Kärleks relationer: Mer närhet och kontakt med varandra.

Äldre människor: För att förhindra åldersrelaterade krämpor, för bättre välbefinnande och ökad prestationsförmåga. Ökad blod cirkulation .Högre livskvalitet

Idrottsmän: För snabbare återhämtning, högre prestation och minskad skaderisk. Påskyndar läkningsprocessen efter idrottsskador.

Sjuka människor: Lindring av ett stort antal symptom med möjlighet till besvärsfrihet.För att återställa hälsa och prestationsförmåga.

Akuta skador: Reiki är väldigt effektivt på akuta skador både på människor och djur, t.ex. vrickningar, brännskador, skärsår mm .

Djur: Reiki flödar in i djur på samma sätt som på människor.

Växter: Växter och snittblommor älskar reiki. Du kan göra frön fruktbara genom att hålla dem i din hand innan du planterar dem. Ett annat sätt är att ge reiki till vattnet som du vattnar växterna med.

http://www.algonet.se/~anki-p/fragor.html

VAD KAN REIKI KAN ANVÄNDAS TILL?

- lindra obehag som orsakas av störningar i kroppsfunktionerna.
- lindra smärta , innan vanlig läkar - eller sjukhusbehandlingar sätts in.
- hjälpa patienter att tillfriskna efter läkarbehandling eller sjukhusvistelse.
- komplettera vanlig läkarbehandling.att ge första hjälpen i nödsituationer.
- balansera kroppsenergierna och därmed på sikt förebygga psykosomatisk disharmoni och sjukdom.
- utveckla kroppsmedvetenhet och känslighet för energiers olika yttringar i kroppen.
- utveckla intuitionen.

http://www.algonet.se/~anki-p/fragor.html

HUR FUNGERAR REIKI?

Usuis reiki-system är en enkel och naturlig helar metod en effektiv väg att överföra universums livs energi. Har du en gång öppnats upp för att bli en "kanal" för reiki, kommer koncentrerad livsenergi att flöda genom dina händer av sig självt. Denna förmåga har du resten av ditt liv. Reikiutövaren är bara en kanal för denna energi den är alltså inte egen eller begränsad - som passerar händerna, snarare en universiell sådan som lämnar dig stärkt och harmoniserad efteråt. Reiki fungerar helande.Då du behandlar någon med reiki gör du detta genom att lägg dina händer försiktigt på de olika delarna av kroppen med öppna händer och fingrarna ihop. Snart känner du en slags flödande känsla ofta kombinerad med en känsla av värme som kan växla mellan hetta och kyla. De flesta slappnar av under behandlingen och kan till och med sommna.
http://www.algonet.se/~anki-p/fragor.html

söndag, mars 06, 2005

Hur går en behandling till?


Behandlingen börjar alltid på huvudet och sen hela kroppen ända ner till fötterna, övergår sedan till kroppens baksida där man går igenom ryggen, sedan gör man en avslutning på behandlingen genom strykningar och lätt massage.
Din kropp och din själ bemöts av kärlek, respekt och omtanke både före, under och efter behandlingen. Det hela tar ca 60- 90 minuter och efteråt kan vi prata en stund. Reiki energin går igenom alla material så det är ej nödvändigt att klä av sig och det går att ge reiki genom bandage eller gips.
http://www.algonet.se/~anki-p/reiki%20behandling.html

måndag, december 20, 2004

Tar det lång tid att lära sig reiki?

En grundkurs hålls på 2 dgr över en helg, det ger dig tillgång till reikikraften och du lär dig hur du ska göra en behandling på dig själv och andra. Det bästa sättet att bli bra på reiki är att använda det dagligen på dig själv och ge så ofta du kan till andra.
http://www.algonet.se/~anki-p/reiki1.html

Vad är en Reikimästare?

Reiki Mästaren initierar första och andra graden Reiki. Reiki Mästaren är en person som själv har tagit alla nödvändiga Initieringarna i Reiki, har stor erfarenhet från att ge många vanliga Reiki behandlingar och distans behandlingar (Reiki 2). Reikimästaren är tränad i att ge kurser av sin egen Grandmaster.
Reiki Mästaren är en person som använder Reiki dagligen på sig själv och andra i sin omgivning och som låter sig guidas i sitt liv av den kärleksfulla Reiki kraften.


http://www.algonet.se/~anki-p/Reiki%20Stockholm.html

Hur många kurser (eller grader) är det i Usui Shiki Ryoho Reiki system?

Reiki 1: Handpåläggning enl.ett visst mönster som täcker in kroppens viktiga organ. Du kan ge dig själv och andra en reikibehandling.

Reiki 2: Emotionelll, Mental, Spirituell läkning,förstärker din förmåga att ge behandlingar på ett djupare plan. Ger dig förmåga att ge behandlingar på distans , telepati och kommunikation med djur och allt levande omkring dig.

Reiki Mästare: För den som vill lära ut Reiki och ge reiki 1 och 2 kurser.

GrandMaster: En person som har erfarenhet och energi som lämpar sig för att initiera Reiki Mästare.


http://www.algonet.se/~anki-p/Reiki%20Stockholm.html

Blir du själv trött och uttömd på energi när du ger någon en Reiki behandling?

Den som utövar Reiki öppnar upp sig för den läkande energin (det är Reiki initieringen som öppnar en person för den här förmågan) och agerar endast som kanal för den. Genom att vara kanal tömmer du dig inte på din egen kraft, tvärtom, en viss mängd energi stannar hos dig innan den går vidare och du känner dig lika stärkt efter en behandling.

Varför läker kroppen fortare av en reikibehandling?

De områden på kroppen där du lägger dina händer där stimuleras blodcirkulationen i organen, musklerna, bindväven, huden och i alla celler som gör att det startar en läknings process.
Man kan säga att reiki hjälper kroppen att läka sig själv. Eftersom reiki ger energi till lever, njurar mm så sätter kroppen i gång att rensa ut slaggprodukter och gifter.

Kan man behandla sig själv?

Ja när du har första graden av reiki kan du ge dig själv en "energidos". Till exempel varje morgon, innan du går upp, inför viktiga prov i skolan, biluppkörning, söka jobb, hålla föredrag, långa resor och andra liknande saker. Det går ju bra att ge sig själv reiki närsomhelst när det passar en. Om du har ont någonstans kan du hålla handen där och lindra eller helt ta bort smärtan. Det är ovärdeligt bra vid akuta besvär som skär eller brännskada eller vrickning.

Kan man behandla djur och växter?


Även om vi inte vet vad djuren känner under en reiki-behandling märker man att de blir tysta, ger efter och slappnar av. Reiki flödar in i djur på samma sätt som på människor. Växter och snittblommor älskar reiki. Du kan göra frön fruktbara genom att hålla dem i din hand innan du planterar dem.Ett annat sätt är att ge reiki till vattnet som du vattnar växterna med.
http://www.algonet.se/~anki-p/pets.html

Hur känner man sig efter behandlingen?

Man känner sig utvilad och balanserad, många blir väldigt pigga och får inspiration till att göra saker man kanske tidigare skjutit upp.

Vad upplever man under en behandling?


Det vanligaste är en känsla av värme och att det är väldigt avslappnande. En del kan känna att energi och värme strömmar i hela kroppen ända från huvudet ner till fötterna. Många somnar till under behandlingen, andra upplever hur gamla oarbetade upplevelser kommer upp till ytan och blir förlösta. Alla har sin personliga upplevelse av reikibehandlingen.

VEM KAN LÄRA SIG REIKI?

Alla kan lära sig reiki! Inga förkunskaper behövs. Människor i alla åldrar kan ha nytta och glädje av den extra energi och avslappning som Reiki ger.

Här kan du skicka in dina reiki frågor eller reiki berättelser

mailto:reiki@chello.se